13 tháng 2, 2009

ATLAS-GIẢI PHẨU CƠ THỂ NGƯỜI-PHẦN NỘI TẠNG
Loại: Giáo trình-Bài giảng-Giáo án
Tác giả: Mircea Ifrim
NỘI DUNG


Chương 1. Đầu và cổ


Chương 2. Ngực


Chương 3. Bụng

Chương 4. Chậu hông


Chương 5. Một số ứng dụng lâm sàng nội-ngoại khoa

Chương 6. Những khái niệm về giải phẫu in vivo và nội soi

Link download :

Liên Kết Các Bài Viết Khác

___________________________________________